3. Vogels en hun nesten

1 - F Een zwarte specht hakt met zijn snavel een gat in een boomstam.
2 - G Een steenuil maakt graag gebruik van een bestaande holte in een boomstam.
3 - H Een merel maakt vaak een nest verscholen in de bosjes. De eieren zijn mooi blauw.
4 - A Het nest van een zilvermeeuw is niet veel meer dan een kuiltje met wat takjes e.d.
5 - E Roeken maken hun nesten hoog in de bomen, en zitten daar met veel bij elkaar.
6 - B Een IJsvogel graaft een gang in de zandige oever. Achterin de gang is het nest.
7 - I Een boerenzwaluw maakt een mooi klei-achtig nestje vaak hoog in een schuur.
8 - C Een bergeend maakt graag gebruik van een verlaten konijnenhol om er het nest in te maken.
9 - D Het nest van een fuut drijft op het water.

 

Jorian van de Ven, Roel Lam en Eskill Jongejan